Skolestart

Mandag den 22 var det skolestart for Sindre i klasse 1A på Høyenhall skole. Selve dagen ble ikke så lang, det var en samling i aulaen og deretter fikk barna finne sine plasser i det nye klasserommet.Totalt er det 24 elever i Sindres klasse, med en klar overvekt av gutter. Trafikksikkerheten er i hvertfall ivaretatt, med blits på kameraet var det ikke mye annet å se enn refleksene. Selve klasserommet er kjent for Sindre. Førsteklassingene har klasserom på samme område som skolefritidsordningen så der har Sindre vært et par uker allerede nå.Timeplanen består av 4 timer hver dag fra 8.45 til 13.45. Hver skoletime er nå en klokketime, og dagen går i å lære blandt annet norsk, matte, religion og livssyn samt timer for gym og musikk.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s